انعقاد تفاهم‌ نامه همکاری آموزشی و پژوهشی فی مابین کانون هماهنگی کانون های استانی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای کشور و مرکز ملی تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی فی مابین کانون هماهنگی کانون های استانی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای کشور و…

برگزاری جلسه همکاری فی مابین مرکز پژوهش و تربیت مربی کرج سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با کانون هماهنگی کانون های استانی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای ایران

برگزاری جلسه همکاری فی مابین مرکز پژوهش و تربیت مربی کرج سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با کانون هماهنگی…