جلسه اعضای های هیات مدیره و بازرسین کانون هماهنگی کانون های استانی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای ایران با جناب آقای عظیمی ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ،معاونت آموزشی و مدیرکل دفتر آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه‌ای کشور

بخشی از سخنان ریاست محترم کانون هماهنگی کشور ( آقای مهندس رضا اکبری )

اکبری : امیدواریم این نشست ها صرفا محدود به این جلسات نباشد .
اولین مسئله جدی ما برگزاری آزمون های ادواری است که می‌تواند اقتصاد مراکز آموزشی را تهدید کند .
مسئله دوم پیشنهاد میکنیم صدور مجوزها براساس آمایش سرزمینی صورت پذیرد .
مسئله سوم : دستورالعمل ها هیچگونه پیوستی براساس سرمایه گذاری موسسین آموزشگاهها آزاد ندارد و این موضوع میتواند منجر به ایجاد اختلاف بین بخش دولتی و غیردولتی ایجاد کند
مسئله چهارم : وجود تعارض منافع بین رشته های مشترک است .
مسئله پنجم : ظرفیت پذیرش در بخش دولتی بدون سقف است و این موضوع میتواند به بخش غیردولتی آسیب جدی برساند .
مسئله ششم : وجود تبعیض های اداری و امتیازی بین برخی دستگاه ها و نهاد ها با مراکز بخش خصوصی
مسئله هفتم : ما در سیاست گذاری ها در هیات های استانی بایستی نمایندگانی داشته باشیم . ما از شما تقاضا داریم هر نقطه ای که حرف از آموزش به میان می آید نمایندگان بخش خصوصی نظرات کارشناسی خود را اعلام نمایند .
مسىئله هشتم: ما تقاضا داریم در گام دوم انقلاب نقش آموزشگاههای آزاد با نشست های کارشناسی تبیین گردد.