نشت صمیمی هیات رئیسه کانون هماهنگی کشور آقایان مهندس رضا اکبری ریاست کانون هماهنگی کشور، مهندس صمد قاسمیه نایب رییس کانون هماهنگی کشور ، مهندس محمد دهقانی خزانه دار کانون ، عبدالوهاب جرجانی بازرس کانون هماهنگی با مدیر کل استان البرز آقای مهندس بهزاد غفاری و هیات مدیره کانون استان البرز سرکار خانم ها توکلی ، رضاییان ، شمس ، رحمانی – روز یکشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲ کرج