محورهای گفتگوی مهندس اکبری رئیس کانون هماهنگی کشور نماینده آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای در جلسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در رابطه با موضوع قانون مهارت آموزی و تدوین اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

۱لزوم توجه جدی به وجود تفاوت‌ها در جنس کار آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای و آموزش‌های رسمی ضروریست از این بابت سهم مشارکت خبرگان و صاحبنظران از جنس آموزش فنی و حرفه‌ای و بخصوص نمایندگان آموزشگاه‌های آزاد در مباحث مربوط به تدوین قانون و اساسنامه سازمان بیشتر باید باشد که نتیجه حاصله دقیق‌تر و بر گرفته از واقعیت‌های کف بازار مهارت آموزی باشد در تکمیل این بخش اکبری اشاره به عدم توانایی کافی اکثر فارغ التحصیلان دانشگاهی در تدریس مباحث آموزش عملی و کارگاهی استانداردهای شغلی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای داشت و اعلام نمود بخش قابل توجه‌ای از مخاطبان آموزش سازمان(بخش خصوصی و دولتی) همین فارغ‌التحصیلان هستند فلذا متاسفانه دانشگاه‌ها مجریان مناسبی برای امر مهارت‌آموزی نبوده‌اند. ۲با توجه به تعداد بیش از ۱۸هزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای لزوم تعیین حق رای مستقیم نمایندگان تشکلات صنفی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای در سطوح مختلف سیاستگزاری، تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در حوزه مهارت آموزی کشور امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که انتظار است در قانون و اساسنامه سازمان، تعریف و جایگاه دقیق و اثربخشی داشته باشد که متاسفانه از گذشته تا حال حاضر برای این موضوع مهم، تعریف و جایگاه دقیق و مناسبی صورت نگرفته است.
۳ما برای پیشرفت و رونق بیش از پیش آموزش مهارتی در کشور و توسعه مناسب این بخش نیازمند ایجاد تغییرات اساسی و بنیادی در شیوه مدیریت و ساختار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هستیم و تشکیل “سازمان نظام صنفی مهارت آموزی” همانند سازمان نظام مهندسین ساختمان و سایر سازمان‌های خصوصی مردمی ، پیشنهاد ما برای رسیدن به نقطه روشن‌تر و امیدوار کننده‌تر برای آموزش فنی و حرفه‌ای و خصوصا سرمایه‌گزاران بخش خصوصی مهارت آموزی(آموزشگاه‌های آزاد) است که انتظار داریم با اشاره دقیق به این موضوع در قانون و اساسنامه سازمان مسیر پیش رو برای رسیدن به این هدف مهم هموار گردد و در ادامه این بحث دکتر منادی رئیس کمیسیون آموزش جهت دریافت و بررسی این طرح، استقبال و اعلام آمادگی نمودند. ۴موضوع آموزش همگانی ، که برنامه در دستور کار کمیسیون آموزش برای ارائه مهارت‌های عمومی در سطوح مختلف به همه مردم می باشد بحث دیگری بود که در انتخاب مجری طرح، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها و نهادهای حاضر در جلسه اعلام آمادگی نموده و تجارب خود را اعلام نمودند که در این بحث اکبری رئیس کانون هماهنگی کشور و نماینده آموزشگاه‌های آزاد با تاکید بر اینکه ارائه آموزش‌های مهارتی تخصص ما هست و در این زمینه تجربه و دانش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و بخش خصوصی سازمان بی همتا و بی رغیب است؛ از رئیس کمیسیون آموزش درخواست واگذاری اجرای آموزش همگانی به سازمان و آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای را نمودند.

در پایان جلسه و مباحث مطروحه آقای دکترمنادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از نظرات و پیشنهادات ارائه شده توسط حاضرین و در حمایت از نظرات نمایندگان آموزشگاه‌های آزاد از کانون هماهنگی کشور ، تصریح نمودند در نهایت بعد از تصویب قانون و اساسنامه سازمان، ارائه خدمات آموزش مهارت توسط آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای خواهد بود.

ضمنا در این دیدار آقایان مهندس اسدی دبیرکل و عضو کمیسیون حقوقی، جرجانی بازرس و رئیس کمیسیون و مهندس مقدم عضو هیات مدیره و کمیسیون رفاهی کانون هماهنگی کشور، بعنوان دیگر نمایندگان آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای حضور فعال داشتند..
🔸جهت دریافت اطلاعات و اخبار به پایگاه های خبری ما بپیوندید
https://chat.whatsapp.com/KUJJA2etTjXCNdzIFFG3xm
پایگاه خبری ۲
https://chat.whatsapp.com/CgI1wech7Y03NdVsI0Q39R
کانال خبری ۳
https://chat.whatsapp.com/DsgX7Ov61TL2D38pKz1RRl
کانال تلگرام
https://t.me/irkanon
🌟روابط عمومی کانون هماهنگی کانون های استانی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای ایران اولین و یکتا تشکل رسمی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای سراسر کشور