نشست تخصصی کانون هماهنگی کشور با دکتر منادی سفیدان رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در این جلسه که با دعوت کمیسیون از کانون جهت بررسی موضوعات مطورحه نمایندگان آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای کشور برگزار گردید مواردی همچون نقش و جایگاه تشکلات صنفی کارفرمایی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ، تشکیل نظام صنفی موسسان آموزشگاههای مهارت آموزی ،بیمه موسسان و حمایت‌های مادی و معنوی از آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای کشور در دستور کار جلسه قرار گرفت.
دکتر منادی با استقبال از موضوعات مطرح شده موارد ذکر شده را در دستور کار کمیسیون قرار داد ، در ادامه مقرر گردید یک تیم تخصصی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی از طرف کانون هماهنگی به کمیسیون معرفی تا موارد مطرح شده مورد تحلیل و بررسی تکمیلی قرار بگیرد.

جهت دریافت اطلاعات و اخبار به پایگاه های خبری ما بپیوندید.